Železo 250 A (kat. č. 105)

Princip

Návod k použití
Bezpečnostní list
CE logo

V prostředí činidla č.1 je železo disociováno z komplexu s transferinem. Po redukci hydroxylamin hydrochloridem reagují železnaté ionty s chromogenem FERENE S za vzniku barevného komplexu. Rozdíl v intenzitě zbarvení měřený při 600 nm před a po přidání chromogenu je úměrný koncentraci železa ve vzorku. Interferenci mědi je zabráněno přídavkem thiomočoviny.

Obsah balení

5x100 ml R1, 1x100 ml CH

Cena

850 Kč


© SKALAB s.r.o.

Powered by TF-Wmake 1.5.7
© TFSoft 2007
Processing took 0.071 seconds.